ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Кулата, община Петрич

Училищен екип

Димитрина Андонова – директор

 

Павлина Томова – начален учител – 3 клас

 

Даниела Узунова – старши учител по БЕЛ, История и цивилизации

 

Стойна Николова – старши учител по Математика и Физика

 

Марушка Гаджелова – старши учител по Английски език, Георгафия и икономика

 

Аделина Филипова – старши учител по Човекът и природата, БЗО, ХООС, ФВС