ОУ Св.Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Кулата, община Петрич

      

ОУ Св.Св. Кирил и Методий е Основно училище в село Кулата, община Петрич. При нас се обучават деца от І - VІІІ клас, в една учебна смяна.


Учебното заведение е с изцяло общинско финансиране. Разполагаме с отлична материално-техническа база и предлагаме отлична училищна подготовка, доказателство за което е добрата реализация на нашите възпитаници.

 

Актуални новини
Прием
Класиране - прием
Външно оценяване
Програма